Home Phone Email Custom

Start met oogmetingen, -onderzoeken en lenscontrole

Met inachtneming van het Coronavirus hygiene protocol gaan wij vanaf begin mei weer starten met oogmetingen,  oog onderzoeken en contactlens controles.

U begrijpt dat dit enige gewenning zal vragen van u en ons.
Voorlopig houden we de tijdelijke openingstijden aan van 12.00 tot 16.00.
Wij hopen u weer in goede gezondheid terug te zien.

Natuurlijk blijven wij ook per telefoon via 020 – 6 180 187, per email via spannet@planet.nl of via ons
webformulier gewoon bereikbaar.