Home Phone Email Custom

Myopie management

Myopie management

Bijziendheid (myopie) wordt de grootste oorzaak van blindheid. Doordat de bijziendheid toeneemt groeit het oog, waardoor het oog te lang wordt. Omdat het oog te lang wordt neemt de kans op ernstige oogaandoeningen toe.

Jongeren zijn de meest kwetsbare groep, een kwart van de 13-jaringen in Nederland zijn al bijziend.

Door het dragen van speciale contactlenzen kan de progressie van de bijziendheid geremd worden. Dit is een hele effectieve manier. Deze contactlenzen zijn te krijgen als dag-, maand- of nachtlenzen. U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons voor meer informatie over leefstijl advies en myopie remmende contactlenzen.