Home Phone Email Custom

Categorie Blog

Wij zijn geopend

Wij zijn blij open te mogen blijven! U bent van harte welkom en natuurlijk kent u de regels omtrent eigen gezondheid, mondkapje en de 1.5 meter afstand. Tot spoedig ziens in de winkel!

Start met oogmetingen, -onderzoeken en lenscontrole

Met inachtneming van het Coronavirus hygiene protocol gaan wij vanaf begin mei weer starten met oogmetingen,  oog onderzoeken en contactlens controles. U begrijpt dat dit enige gewenning zal vragen van u en ons.Voorlopig houden we de tijdelijke openingstijden aan van…

Nabestellingen van contactlenzen

Nabestellingen van contactlenzen kunnen gewoon gedaan worden via telefoon of website. Deze kunnen in de winkel opgehaald worden of desgewenst worden opgestuurd.

Let op! Aangepaste openingstijden

Vanwege het Coronavirus heeft Spannet & Co de openingstijden aangepast. De tijdelijke openingstijden zijn van 12.00 tot 16.00 uur. Wij zijn per telefoon via 020 – 6 180 187, per email via info@spannetenco.nl en via ons webformulier gewoon bereikbaar.

Bijziendheid door smartphone of tablet gebruik

Van de onderzochte kinderen is 2,5 procent momenteel bijziend en heeft dus een bril nodig om scherp van veraf te kunnen zien. Volgens onderzoeker Roelof Polling gaat het aantal bijzienden sterk toenemen en heeft zeker de helft van alle huidige…