Home Phone Email Custom

Bijziendheid door smartphone of tablet gebruik

Van de onderzochte kinderen is 2,5 procent momenteel bijziend en heeft dus een bril nodig om scherp van veraf te kunnen zien. Volgens onderzoeker Roelof Polling gaat het aantal bijzienden sterk toenemen en heeft zeker de helft van alle huidige zesjarigen rond het twintigste levensjaar een ernstige oogafwijking. Het advies aan kinderen is dan ook gedoceerd gebruik maken van smartphone en tablet en veel naar buiten.Polling roept ouders op om snel in te grijpen. Als ogen op jonge leeftijd verpest zijn, is het volgens hem lastig om daar op latere leeftijd nog iets aan te doen. Laseren is volgens Polling niet altijd een optie en ook niet altijd afdoende. Om verdere schade te voorkomen zouden kinderen niet langer dan een half uur aaneengesloten achter een beeldscherm moeten zitten. Ook moeten ze zeker 30 centimeter van het scherm verwijderd zijn.